Życiorys     Urodziłam się 27 marca 1951 roku w Piotrkowie Kujawskim. Jestem absolwentką Studium Medycznego oraz Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Ukończyłam także Katolickie Podyplomowe Studium Dziennikarstwa oraz Podyplomowe Studium Edukacji Dorosłych przy Instytucie Pedagogiki UMK.

     W latach 1975-1987 byłam pracownikiem Szpitala Wojskowego, pracowałam również jako nauczyciel Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu. W latach od 1990 do 1994 roku pełniłam obowiązki dyrektora i dyrektora dydaktycznego Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu. Ukończyłam I stopień specjalizacji z zakresu nauczania analityki medycznej, ponadto jestem instruktorem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rotzera oraz byłam konsultantem w Poradni Rodzinnej przy Parafii Garnizonowej w Toruniu.

     Od 1995 roku pełniłam funkcję Prezesa Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej, aktualnie jestem członkiem honorowym
tegoż stowarzyszenia.

     Jestem Członkiem Funduszu Ochrony Życia Diecezji Toruńskiej
oraz Damą Zakonu Rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie.

     W 1997 roku zostałam wybrana posłem III kadencji,
następnie IV, V, VI oraz VII kadencji Sejmu RP.
W obecnej kadencji zasiadam w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

     Mam męża, (żołnierz zawodowy w stanie spoczynku)
oraz dwoje dzieci: córka jest pracownikiem UMK w Toruniu oraz syna,
który jest prawnikiem.

...
preview next