Mój program
 • Nowoczesna Polska to kraj cieszący się szybkim i zrównoważonym rozwojem gospodarczym,
  który pozwoli nam osiągnąć poziom życia zbliżony do dobrobytu w tzw. starej Unii Europejskiej;
  kraj ludzi odnoszących sukcesy dzięki umiejętności efektywnego korzystania z wiedzy,
  w tym z najnowszych narzędzi teleinformatycznych.

 • Solidarna Polska to kraj, w którym z owoców rozwoju gospodarczego korzystają także
  mniej zamożni obywatele i słabsze ekonomicznie regiony; kraj, w którym założenie rodziny
  i wychowanie dzieci spotyka się z należytym uznaniem i wsparciem ze strony państwa, w którym
  obywatele mają zagwarantowane godne emerytury i pomoc w trudnych sytuacjach.

 • Bezpieczna Polska to kraj, w którym obowiązuje zero tolerancji wobec łamania prawa,
  a sądy działają sprawnie i wydają sprawiedliwe wyroki; kraj, który ma godne miejsce we wspólnocie
  państw dzięki podporządkowanej interesowi narodowemu polityce oraz nowoczesnej armii.Program Prawa i Sprawiedliwości
...
preview next