Oświadczenia

+-  2019
 
07-10-2019
LIST OTWARTY DO PANA POSŁA ARKADIUSZA MYRCHY
Szanowny Panie Pośle! W związku z wypowiedzią podczas konferencji prasowej dnia 4 października br., gdzie twierdził Pan Poseł, że Prawo i Sprawiedliwość woli wspierać imperium ojca Tadeusza Rydzyka zamiast mieszkańców Torunia, pragnę wyprowadzić Pana z błędu i poinformować,...
 
30-09-2019
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BANERÓW WYBORCZYCH
Szanowni Państwo! W związku z doniesieniami medialnymi, jakobym była winna wywieszania banerów wyborczych na toruńskiej Starówce bez uzyskania zgody, uprzejmie informuję, iż zawarłam umowę z agencją reklamową, która jest odpowiedzialna za rozwieszanie materiałów wyborczych z moim...
 
12-09-2019
APEL POSEł ANNY SOBECKIEJ SKIEROWANY DO PRZEWODNICZąCEGO KLUBU RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOść W TORUNIU, PANA WOJCIECHA KLABUNA W SPRAWIE PROF. ALEKSANDRA NALASKOWSKIEGO.
Szanowny Panie Przewodniczący! W związku ze skandaliczną decyzją Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o zawieszeniu prof. Aleksandra Nalaskowskiego w obowiązkach nauczyciela akademickiego i wszczęciem wobec niego procedury dyscyplinarnej, zwracam się do Klubu Radnych...
 
10-09-2019
PROTEST PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ SKIEROWANY DO PANA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO W SPRAWIE DROGI S10 NA ODCINKU TORUń-BYDGOSZCZ
Szanowny Panie Premierze! W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi pominięcia w toku prac koncepcyjnych odcinka trasy S10 Toruń-Bydgoszcz, stanowczo protestuję przeciwko tym działaniom. Jak informuje GDDKiA, trasa S10 będzie przebiegać przez cztery województwa; od...
 
04-09-2019
LIST OTWARTY POSEŁ ANNY SOBECKIEJ W SPRAWIE III MARSZU RÓWNOŚCI W TORUNIU
Szanowni Państwo! 21 września ulicami Torunia przejdzie III Marsz Równości, pod hasłem „Dla życia i rodziny”. Powszechnie wiadomo, że ideologia LGBT uderza w tradycyjne wartości, na których zbudowane jest polskie społeczeństwo, dlatego wykorzystanie nazwy kojarzonej z...
 
05-08-2019
PISMO PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI O PODJęCIE DZIAłAń ZMIERZAJąCYCH DO ZMIANY KODEKSU KARNEGO W CELU OBJęCIA DUCHOWNYCH OCHRONą, JAKIEJ PODLEGAJą FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI.
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do zmiany kodeksu karnego w celu objęcia duchownych ochroną, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni. Wydarzenia ostatnich miesięcy nakazują wręcz, otoczyć ochroną prawną kapłanów i...
 
30-07-2019
PISMO PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ SKIEROWANE DO PANA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO W SPRAWIE UWZGLęDNIENIA BUDOWY TRZECIEGO MOSTU DROGOWEGO NA WYSOKOśCI SZOSY OKRężNEJ I WęZłA NIESZAWKA W TORUNIU W RZąDOWYM PROGRAMIE MOSTY DLA REGIONóW.
Szanowny Panie Premierze! W związku z przetargiem w sprawie opracowania koncepcji budowy trzeciego mostu drogowego na wysokości Szosy Okrężnej i węzła Nieszawka w Toruniu zwracam się do Pana Premiera z ponowną prośbą o uwzględnienie tej inwestycji w rządowym programie Mosty dla...
 
16-07-2019
PISMO PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Szanowny Panie Wojewodo! W związku szokującymi doniesieniami, że polskim rodzicom grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej, za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, wychwalającemu Stepana Banderę, zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o wyjaśnienie i...
 
16-07-2019
PISMO PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OśWIATY
Szanowny Panie Kuratorze! W związku szokującymi doniesieniami, że polskim rodzicom grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej, za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, wychwalającemu Stepana Banderę, zwracam się do Pana Kuratora z prośbą o wyjaśnienie i...
 
05-07-2019
INFORMACJA W SPRAWIE BUDOWY DROGI S10 NA ODCINKU TORUń- BYDGOSZCZ.
Szanowni Państwo! W związku z moimi licznymi interwencjami w sprawie budowy drogi S10 na odcinku Toruń-Bydgoszcz,pragnę poinformować, że wczoraj Pan Minister Andrzej Adamczyk przekazał mi notatkę służbową, dotyczącą planowanych działań na tej trasie. Odcinek drogi S10...
 
27-06-2019
APEL DO RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie wszelkich możliwych działań we współpracy z dyrektorem szpitala w Chełmży w celu uratowania lecznicy. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Toruńskiego prezes szpitala Leszek Pluciński przedstawił sprawozdanie z...
 
15-05-2019
ŻĄDANIE SPROSTOWANIA
W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule red. Mikołaja Podolskiego 1,5 mln zł od ARiMR dla telewizji założonej przez o. Rydzyka, z dnia 14 maja br. na portalu Onet.pl domagam się natychmiastowego sprostowania fałszywych informacji zawartych w tym materiale. Nie jest...
 
07-05-2019
ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPTWA
Szanowny Panie Prokuratorze! Realizując społeczny obowiązek wynikający z art. 304 § 1 kpk czuję się zobligowana do zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na tym, iż w dniu 3 maja 2019 roku w Toruniu, przy ulicy Żwirki i Wigury 80, przed...
+-  2018
+-  2017
+-  2014
+-  2013
+-  2012
+-  2011
+-  2010
+-  2007
+-  2006
+-  2005
+-  2004
+-  2003
+-  2002
rss