Oświadczenia

+-  2018
 
27-07-2018
LIST OTWARTY
Szanowna Pani Julia Przyłębska Prezes Trybunału Konstytucyjnego Szanowna Pani Prezes, Zwracamy się do Pani z apelem o jak najszybsze rozpatrzenie skargi konstytucyjnej dotyczącej dopuszczalności aborcji w przypadku przesłanki eugenicznej. 27 października 2017 roku grupa 107 posłów...
 
25-07-2018
INTERPELACJA DO MINISTRA KOORDYNATORA SłUżB SPECJALNYCH W SPRAWIE MANIFESTACJI PRZED BUDYNKAMI SEJMU I SENATU.
Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Ministra Koordynatora Służb Specjalnych w sprawie manifestacji przed budynkami Sejmu i Senatu. Szanowny Panie Ministrze, po...
 
26-06-2018
INTERPELACJA DO MINISTER RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE OCHRONY DZIECI PRZED PORNOGRAFIĄ
Na podstawie art.192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony dzieci przed pornografią. Szanowna Pani Minister, jeden z ogólnopolskich tygodników napisał o szokującym zjawisku,...
 
08-06-2018
INTERPELACJA POSELSKA SKIEROWANA DO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE UTWORZENIA STAłEJ BAZY US ARMY W TORUNIU.
Na podstawie art.192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia stałej bazy US Army w Toruniu. Szanowny Panie Ministrze, media informują, że wczoraj w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim pojawili...
 
08-06-2018
PROTEST DO PREZESA TVP W SPRAWIE WYSTęPU ZESPOłU GIRLS ON FIRE PODCZAS KRAJOWEGO FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ W OPOLU.
Szanowny Panie Prezesie! 8 czerwca rozpocznie się 55. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Tymczasem jak informują media, do koncertu Debiuty na festiwalu Opole 2018 został zakwalifikowany zespół Girls on Fire, którego utwór „Siła kobiet” był nieoficjalnym hymnem na...
 
05-04-2018
WNIOSEK DO PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE SKANDALICZNEGO ZACHOWANIA POLITYKÓW PO
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! W związku z działaniami, jakie zostały podjęte na terenie Torunia i całej Polski polegającymi na umieszczeniu wizerunku dyrektora katolickiej rozgłośni na ruchomym billboardzie insynuując, że O. Tadeusz Rydzyk wziął 94 mln zł z państwowych...
 
05-04-2018
OŚWIADCZENIE
W związku ze skandalicznymi działaniami polityków PO, którzy umieścili wizerunek Ojca dr. Tadeusza Rydzyka na ruchomym billboardzie, insynuując jakoby wziął 94 mln zł z państwowych dotacji stanowczo protestuję przeciwko tym oszczerczym działaniom. Użyty zwrot Tadeusz Rydzyk wziął...
 
15-03-2018
INTERPELACJA POSELSKA SKIEROWANA DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE TERAPII PRENATALNEJ.
Na podstawie art.192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie terapii prenatalnej. Szanowny Panie Ministrze, coraz więcej ludzi pokłada ogromne nadzieje z rozwojem diagnostyki i chirurgii prenatalnej. Rodzice są...
 
15-03-2018
INTERPELACJA POSELSKA SKIEROWANA DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA PRAW PACJENTA NA DZIECI W OKRESIE PRENATALNY.
Na podstawie art.192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia praw pacjenta na dzieci w okresie prenatalny. Szanowny Panie Ministrze, media informują, że powstała inicjatywa zmian legislacyjnych, aby...
 
16-01-2018
PISMO PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO PREZESA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ.
Szanowny Panie Prezesie! Media informują o skandalicznym zachowaniu lekarza rodzinnego z Rumi dr. Wojciecha Wieczorka. Na drzwiach swojego gabinetu mieszczącego się w NZOZ Panaceum w Rumi wywiesił informację „w tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie...
 
03-01-2018
LIST OTWARTY PANI POSEł ANNY SOBECKIEJ DO MINISTRA SPRAW WEWNęTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE ROZPRZESTRZENIAJąCEJ SIę MOWY NIENAWIśCI I NAWOłYWANIA DO PRZEMOCY.
Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego za pośrednictwem Twittera napływają liczne prośby o interwencję w sprawie rozprzestrzeniającej się mowy nienawiści i nawoływania do przemocy. Sprawa dotyczy wypowiedzi użytkowników Twittera o charakterze gróźb karalnych...
 
02-01-2018
PROTEST DO KRRIT W ZWIąZKU ZE SKANDALICZNYM WYSTąPIENIEM DZIENNIKARZA SUPERSTACJI JAKUBA WąTłEGO.
Szanowny Panie Przewodniczący! Do mojego biura poselskiego za pośrednictwem Twittera, napływają liczne skargi w związku ze skandalicznym wystąpieniem dziennikarza Superstacji Jakuba Wątłego, który na zakończenie ubiegłego roku w swoim programie Krzywe Zwierciadło złożył...
+-  2017
+-  2014
+-  2013
+-  2012
+-  2011
+-  2010
+-  2007
+-  2006
+-  2005
+-  2004
+-  2003
+-  2002
rss
 
...
preview next