Aktualności

+-  2019
 
07-10-2019
imgList otwarty do Pana Posła Arkadiusza Myrchy
W związku z wypowiedzią podczas konferencji prasowej dnia 4 października br., gdzie twierdził Pan Poseł, że Prawo i Sprawiedliwość woli wspierać imperium ojca Tadeusza Rydzyka zamiast mieszkańców Torunia, pragnę wyprowadzić Pana z błędu i poinformować, że Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II jest państwową jednostką kultury, której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nie ojciec dr Tadeusz Rydzyk. ...
 
30-09-2019
imgOŚWIADCZENIE W SPRAWIE BANERÓW WYBORCZYCH
...
 
12-09-2019
imgApel Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Toruniu, Pana Wojciecha Klabuna w sprawie prof. Aleksandra Nalaskowskiego.
...
 
10-09-2019
imgProtest Pani Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie drogi S10 na odcinku Toruń-Bydgoszcz
...
 
04-09-2019
imgLIST OTWARTY POSEŁ ANNY SOBECKIEJ W SPRAWIE III MARSZU RÓWNOŚCI W TORUNIU
...
 
05-08-2019
imgPismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do zmiany kodeksu karnego w celu objęcia duchownych ochroną, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni.
Zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do zmiany kodeksu karnego w celu objęcia duchownych ochroną, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni.
Wydarzenia ostatnich miesięcy nakazują wręcz, otoczyć ochroną prawną kapłanów
i inne osoby duchowne, które w związku ze swoją przynależnością wyznaniową i prowadzoną w jej ramach działalnością publiczną stają się celami bestialskich ataków. ...
 
30-07-2019
imgPismo Pani Poseł Anny Sobeckiej skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie uwzględnienia budowy trzeciego mostu drogowego na wysokości Szosy Okrężnej i węzła Nieszawka w Toruniu w rządowym programie Mosty dla regionów.
Szanowny Panie Premierze!
W związku z przetargiem w sprawie opracowania koncepcji budowy trzeciego mostu drogowego na wysokości Szosy Okrężnej i węzła Nieszawka w Toruniu zwracam się do Pana Premiera z ponowną prośbą o uwzględnienie tej inwestycji w rządowym programie Mosty dla regionów. ...
 
16-07-2019
imgPismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
          W związku szokującymi doniesieniami, że polskim rodzicom grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej, za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, wychwalającemu Stepana Banderę, zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o wyjaśnienie
i objęcie tej sprawy szczególnym nadzorem.
...
 
16-07-2019
imgPismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
   W związku szokującymi doniesieniami, że polskim rodzicom grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej, za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, wychwalającemu Stepana Banderę, zwracam się do Pana Kuratora z prośbą o wyjaśnienie
i objęcie tej sprawy szczególnym nadzorem. ...
 
05-07-2019
imgInformacja w sprawie budowy drogi S10 na odcinku Toruń- Bydgoszcz.
Szanowni Państwo!
W związku z moimi licznymi interwencjami w sprawie budowy drogi S10 na odcinku Toruń- Bydgoszcz,pragnę poinformować, że wczoraj Pan Minister Andrzej Adamczyk przekazał mi notatkę służbową, dotyczącą planowanych działań na tej trasie.
Odcinek drogi S10 Toruń-Bydgoszcz jest niezwykle niebezpieczny dlatego zapewniam Państwa o mojej dalszej nieustępliwości i determinacji
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na tej trasie. Dziękuję za wszystkie nadesłane wiadomości do mojego biura poselskiego w szczególności od rodzin osób,
które tragicznie zginęły w tym miejscu.
Zapewniam Państwa, że poprawa bezpieczeństwa na tej trasie jest to dla mnie sprawą ogromnej wagi.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z notatką służbową Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka,
w której szczegółowo przedstawia informacje dotyczące obecnego stanu oraz planowanych działań na drodze ekspresowej S10 Toruń-Bydgoszcz.
O kolejnych szczegółach będę Państwa sukcesywnie informować.

Z poważaniem
Anna Sobecka
Poseł na Sejm RP ...
 
27-06-2019
imgApel Pani Poseł Anny Sobeckiej do Rady Powiatu Toruńskiego o podjęcie wszelkich możliwych działań we współpracy z dyrektorem szpitala w Chełmży w celu uratowania lecznicy.
Zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie wszelkich możliwych działań
we współpracy z dyrektorem szpitala w Chełmży w celu uratowania lecznicy. ...
 
03-06-2019
imgPismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Rzecznika Praw Dziecka w związku z organizacją Marszu Równości przez środowiska LGBT w Częstochowie.
Pismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Rzecznika Praw Dziecka
w związku z organizacją Marszu Równości przez środowiska LGBT w Częstochowie. ...
 
15-05-2019
ŻĄDANIE SPROSTOWANIA
...
 
07-05-2019
imgZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPTWA
...
 
29-04-2019
imgList do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
W sprawie zgromadzenia przed siedzibą Radia Maryja ...
 
25-04-2019
imgList Otwarty
List otwarty do Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego w sprawie zakazu zgromadzenia przed Radiem Maryja w dniu 3 maja 2019 roku. ...
 
19-04-2019
imgŻyczenia Świąteczne
Obchodząc radosny czas Świąt Wielkanocnych otwórzmy serca na dary, którymi pragnie nas obdarzyć Zmartwychwstały Chrystus. To On jest dawcą życia, które nie ma kresu. Niech więc ten czas Paschalny będzie umocnieniem wiary w życiodajną moc Eucharystii - owocu śmierci i zmartwychwstania cichego Baranka.
Radosnego Alleluja! ...
 
17-04-2019
imgList do Prezydenta Miasta Torunia w związku z "Chryją pod Radiem Maryja"
...
 
11-03-2019
imgList do Prokuratora Generalnego
List do Prokuratora Generalnego w sprawie spalenia kukły Ojca Tadeusz Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja ...
 
22-02-2019
imgList w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
List w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego. ...
 
03-01-2019
imgList do Premiera w sprawie uwzględnienia Torunia w planie deglomeracji
List do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie uwzględnienia Torunia w planie deglomeracji. ...
+-  2018
+-  2017
+-  2016
+-  2015
+-  2014
+-  2013
+-  2012
+-  2011
+-  2010
rss