Serwis internetowy Anny Sobeckiej - Poseł na Sejm RP5 - Anna Sobecka

Szanowni Państwo!


Polska może stać się dla narodów europejskich przykładem drogi, którą należy podążać, aby zachować dorobek naszej cywilizacji.

W ciągu minionych czterech lat zabiegałam w Sejmie o bliskie mi wartości, a pozostając w stałym kontakcie z mieszkańcami Torunia i regionu reprezentowałam ich w wielu indywidualnych i zbiorowych sprawach przed administracją samorządową oraz rządową.

Podejmowałam działania na rzecz kultywowania pamięci historycznej.

Od początku mojej pracy parlamentarnej opowiadałam się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Dbałam o to, aby w uchwalanych przez Sejm ustawach, człowiek i jego godne życie były wartościami nadrzędnymi.

Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu w pracy parlamentarnej poznałam najważniejsze problemy i oczekiwania Polaków i wiem jak je skutecznie realizować.

Ufam, że w dniu wyborów

mogę liczyć na Państwa głos!

Anna Sobecka


Aktualności :

 12-09-2019 
obrazek
Apel Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Toruniu, Pana Wojciecha Klabuna w sprawie prof. Aleksandra Nalaskowskiego.
...
 10-09-2019 
obrazek
Protest Pani Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie drogi S10 na odcinku Toruń-Bydgoszcz
...
 04-09-2019 
obrazek
LIST OTWARTY POSEŁ ANNY SOBECKIEJ W SPRAWIE III MARSZU RÓWNOŚCI W TORUNIU
...
 05-08-2019 
obrazek
Pismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do zmiany kodeksu karnego w celu objęcia duchownych ochroną, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni.
Zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do zmiany kodeksu karnego w celu objęcia duchownych ochroną, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni.
Wydarzenia ostatnich miesięcy nakazują wręcz, otoczyć ochroną prawną kapłanów
i inne osoby duchowne, które w związku ze swoją przynależnością wyznaniową i prowadzoną w jej ramach działalnością publiczną stają się celami bestialskich ataków....
 30-07-2019 
obrazek
Pismo Pani Poseł Anny Sobeckiej skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie uwzględnienia budowy trzeciego mostu drogowego na wysokości Szosy Okrężnej i węzła Nieszawka w Toruniu w rządowym programie Mosty dla regionów.
Szanowny Panie Premierze!
W związku z przetargiem w sprawie opracowania koncepcji budowy trzeciego mostu drogowego na wysokości Szosy Okrężnej i węzła Nieszawka w Toruniu zwracam się do Pana Premiera z ponowną prośbą o uwzględnienie tej inwestycji w rządowym programie Mosty dla regionów....
 16-07-2019 
obrazek
Pismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
          W związku szokującymi doniesieniami, że polskim rodzicom grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej, za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, wychwalającemu Stepana Banderę, zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o wyjaśnienie
i objęcie tej sprawy szczególnym nadzorem.
...
 16-07-2019 
obrazek
Pismo Pani Poseł Anny Sobeckiej do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
   W związku szokującymi doniesieniami, że polskim rodzicom grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej, za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, wychwalającemu Stepana Banderę, zwracam się do Pana Kuratora z prośbą o wyjaśnienie
i objęcie tej sprawy szczególnym nadzorem. ...
 05-07-2019 
obrazek
Informacja w sprawie budowy drogi S10 na odcinku Toruń- Bydgoszcz.
Szanowni Państwo!
W związku z moimi licznymi interwencjami w sprawie budowy drogi S10 na odcinku Toruń- Bydgoszcz,pragnę poinformować, że wczoraj Pan Minister Andrzej Adamczyk przekazał mi notatkę służbową, dotyczącą planowanych działań na tej trasie.
Odcinek drogi S10 Toruń-Bydgoszcz jest niezwykle niebezpieczny dlatego zapewniam Państwa o mojej dalszej nieustępliwości i determinacji
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na tej trasie. Dziękuję za wszystkie nadesłane wiadomości do mojego biura poselskiego w szczególności od rodzin osób,
które tragicznie zginęły w tym miejscu.
Zapewniam Państwa, że poprawa bezpieczeństwa na tej trasie jest to dla mnie sprawą ogromnej wagi.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z notatką służbową Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka,
w której szczegółowo przedstawia informacje dotyczące obecnego stanu oraz planowanych działań na drodze ekspresowej S10 Toruń-Bydgoszcz.
O kolejnych szczegółach będę Państwa sukcesywnie informować.

Z poważaniem
Anna Sobecka
Poseł na Sejm RP...